STationsstraat 23, 3851 NA Ermelo

 TELEfoon: 0341 - 551747

Stichting Etike.

Onze stichting is in 2010 opgericht als gevolg van de wens van Kuma Kabare die sinds 2000 in Putten woonachtig is. Kuma wilde iets betekenen voor het land van zijn geboorte. Kuma is als gevolg van de stammenstrijd in Congo via het Int. Rode Kruis in Ter Appel terecht gekomenEtike expositie. Via het COA van Ermelo is hij in 2000 in Putten gehuisvest.

Kuma is in 2009 teruggereisd naar Kinshasa alwaar hij zijn moeder en zusters weer heeft ontdekt. Vanaf dat moment wilde Kuma iets betekenen voor en in dit land en deze stad. Kuma heeft de keuze gemaakt om straatkinderen met baby’s op te vangen en deze alles te bieden wat een jonge moeder nodig heeft. Dit heeft geleid tot de oprichting van Stichting Etike, samen met de werkgever van Kuma (Hanno Kiezebrink) is de stichting in Nederland opgericht en in dat jaar is ook de stichting in FOBEC in Kinshasa opgericht.

Anno 2019 hebben we totaal > 20 tienermoeders (straatkinderen) met hun baby’s een “nieuwe familie” en een gezond toekomst perspectief geboden. De moeders hebben allemaal een (beroeps)opleiding genoten en de kinderen gaan kunnen allemaal het basisonderwijs volgen. Momenteel hebben we 10 dames en hun kinderen onder onze hoede. Alle dames hebben inmiddels werk en leiden een zelfstandig bestaan. Van deze 10 moeders wonen er 6 in ons “Kinshasa house” de overige dames wonen zelfstandig of bij familie. Wekelijks komt de groep samen onder leiding van ons lokale bestuur en worden allerlei zaken besproken. Een van onze bestuursleden is arts waarmee ook de medische zorg gewaarborgd is.

Onlangs hebben besloten dat we een “nieuwe groep” van 10 straatkinderen gaan selecteren die we weer een toekomst bieden. Deze nieuwe groep zullen meisjes zijn die net bevallen zijn geen familie hebben, dus wees of verstoten uit de familie. Vaak verblijven deze kinderen in het ziekenhuis omdat er niemand is die rekening van de bevalling kan/wil betalen. Deze gevallen worden aan ons doorgegeven en wij bezien of ze voor onze stichting in aanmerking komen. Na selectie vindt er een acceptatieproces plaats waarbij mogelijk (verre) familie of de lokale overheid ons de permissie geeft om het kind onder onze hoede te nemen. Van ieder kind moet een heel dossier opgemaakt worden alvorens ze officieel in onze groep mogen worden toegelaten. Als de kinderen niet bij ons “in huis” wonen bezoekt ons Stichting bestuur de kinderen wekelijks in de thuissituatie.

Sinds onze oprichting werken we nou samen met diverse ziekenhuizen. Momenteel hebben we op twee ziekenhuizen “een basis” waar we een dienstverlening service bieden. Op deze locaties werken momenteel 5 van onze dames onder leiding van onze bestuursleden die leidinggeven aan deze service. Ze werken in de administratie en verdienen hiermee een modaal inkomen waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Drie dames hebben inmiddels een eigen naaiatelier. Ze hebben de beroepsopleiding atelier gevolgd en werken nu als zelfstandig ondernemer. Een van de moeders volgt nog een hbo-opleiding dienstverlening.