STationsstraat 23, 3851 NA Ermelo

 TELEfoon: 0341 - 551747

Expositie: Gered Gereedschap

Gered Gereedschap ( GG ) is een netwerkorganisatie waarin vele mensen en verschillende organisaties met elkaar zijn verbonden. Dienstencentrum, werkplaatsen, inzamelpunten, partnerorganisaties uit ontwikkelingslanden en in Nederland, bedrijven, vrijwilligers en donateurs, allen werken we samen aan het realiseren van de doelstelling van Gered Gereedschap: Het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in ontwikkelingslanden. De basisstructuur van de organisatie Gered Gereedschap bestaat uit 30 werkplaatsen en een landelijk dienstencentrum. Het landelijk diensten centrum en de werkplaatsen zijn elk juridisch zelfstandige entiteiten.( www.geredgereedschap.nl )

GG levert als vrijwilligersorganisatie een bijdrage aan de opbouw van een zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden. De ondersteuning is concreet en praktisch, overtollig / oud gereedschap wordt ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in ontwikkelingslanden waar goed gereedschap niet voorhanden of onbetaalbaar is. GG stelt mensen in staat om een vak te leren of een bedrijfje te starten en zodoende een inkomen te verwerven. GG geeft mensen in ontwikkelingslanden letterlijk en figuurlijk instrumenten in handen voor de opbouw van een betere toekomst. Het gereedschap is voor metselaars, timmerlieden, automonteurs, loodgieters, elektriciens, metaalbewerkers, kleermakers en schoenmakers.

De vrijwilligers in de werkplaatsen zijn verantwoordelijk voor het inzamelen, opknappen en het verzendklaar maken van het gereedschap. Ze zijn bovendien in die werkplaats verantwoordelijk voor hun eigen financiële middelen.

GG werkt louter op humanitaire gronden en heeft geen politieke of godsdienstige achtergrond. De bezetting van de meeste werkplaatsen bestaat uit gepensioneerde of niet fulltime werkende medewerkers / vrijwilligers die in verschillende vakdisciplines actief zijn ( geweest ).

De werkplaats Nijkerk richt zich op particulieren maar ook op bedrijven. Deze laatste categorie is voor ons belangrijk omdat in vele bedrijven gereedschappen soms niet meer volgens een bepaald veiligheidsregiem gebruikt mogen worden maar die nog prima te gebruiken zijn. Wij richten ons ook op bedrijven waar soms bepaalde artikelen niet meer gebruikt worden of die gedateerd zijn. Wij willen recyclen voor duurzaam hergebruik in andere delen van de wereld waar grote schaarste heerst. Dat geldt heel specifiek voor afvalhout als plaatmateriaal 18mm dik dat we gebruiken om kisten van te timmeren en alle gereedschappen in te verpakken voor verscheping in containers.

In Ermelo is de Wereldwinkel al jarenlang het inleverpunt voor de voor ons bestemde oude gereedschappen. Een donatie in 2017 aan ons bevestigde de goede relatie ten aanzien van dezelfde doelstellingen die beide organisaties hebben.

Ons werkgebied heeft als westelijke grens Huizen / Leusden, de noordelijke lijn ligt bij Huizen / Nunspeet, de zuidelijke Barneveld / Apeldoorn en oostelijk Apeldoorn / Nunspeet. Op onze website www.geredgereedschapnijkerk.nl vindt u aanvullende informatie. De werkplaats in Nijkerk is gevestigd aan de Nijverheidsstraat 37 ( 3861 RJ ).